STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 05590.55555 89.000.000đ 44 Đặt mua
2 Reddi 0559.799.777 5.100.000đ 65 Đặt mua
3 Reddi 055.99999.84 9.500.000đ 67 Đặt mua
4 Reddi 0559.833.888 10.500.000đ 57 Đặt mua
5 Reddi 0559.792.888 5.300.000đ 61 Đặt mua
6 Reddi 0559.712.999 6.900.000đ 56 Đặt mua
7 Reddi 0559.95.6969 7.500.000đ 63 Đặt mua
8 Reddi 0559.416.999 6.900.000đ 57 Đặt mua
9 Reddi 0559.11.33.99 8.000.000đ 45 Đặt mua
10 Reddi 0559.415.999 6.900.000đ 56 Đặt mua
11 Reddi 0559.22.33.44 11.800.000đ 37 Đặt mua
12 Reddi 0559.29.1111 10.500.000đ 34 Đặt mua
13 Reddi 0559.353.353 5.300.000đ 41 Đặt mua
14 Reddi 0559.579.666 5.300.000đ 58 Đặt mua
15 Reddi 0559.907.999 7.530.000đ 62 Đặt mua
16 Reddi 0559.41.3939 4.000.000đ 48 Đặt mua
17 Reddi 0559.90.7979 7.500.000đ 60 Đặt mua
18 Reddi 0559.94.94.94 30.900.000đ 58 Đặt mua
19 Reddi 0559.19.0000 7.530.000đ 29 Đặt mua
20 Reddi 0559.86.8888 90.500.000đ 65 Đặt mua
21 Reddi 0559.66.3939 7.500.000đ 55 Đặt mua
22 Reddi 0559.35.36.37 7.500.000đ 46 Đặt mua
23 Reddi 0559.296.296 7.530.000đ 53 Đặt mua
24 Reddi 0559.836.836 10.500.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3