STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0789.92.3377 1.200.000đ 55 Đặt mua
2 Mobifone 0789.91.3355 1.000.000đ 50 Đặt mua
3 Mobifone 0798.58.2626 1.000.000đ 53 Đặt mua
4 Mobifone 078.666.888.3 4.620.000đ 60 Đặt mua
5 Mobifone 070.333.1984 2.600.000đ 38 Đặt mua
6 Mobifone 078.368.8080 1.050.000đ 48 Đặt mua
7 Mobifone 07.68.68.68.17 5.000.000đ 57 Đặt mua
8 Mobifone 0792.224.333 2.500.000đ 35 Đặt mua
9 Mobifone 0783.22.4334 950.000đ 36 Đặt mua
10 Mobifone 07.9779.5757 2.050.000đ 63 Đặt mua
11 Mobifone 079.444.1881 1.000.000đ 46 Đặt mua
12 Mobifone 0708.32.0707 850.000đ 34 Đặt mua
13 Mobifone 078.345.7272 1.300.000đ 45 Đặt mua
14 Mobifone 070.333.555.8 3.500.000đ 39 Đặt mua
15 Mobifone 079.345.0333 1.500.000đ 37 Đặt mua
16 Mobifone 078.666.888.2 4.620.000đ 59 Đặt mua
17 Mobifone 070.333.1989 3.650.000đ 43 Đặt mua
18 Mobifone 0797.39.7722 1.000.000đ 53 Đặt mua
19 Mobifone 078.999.6161 1.600.000đ 56 Đặt mua
20 Mobifone 0703.22.88.77 2.300.000đ 44 Đặt mua
21 Mobifone 079.345.0055 1.200.000đ 38 Đặt mua
22 Mobifone 0703.11.55.33 2.100.000đ 28 Đặt mua
23 Mobifone 0898.87.3993 1.300.000đ 64 Đặt mua
24 Mobifone 079.888.9229 1.850.000đ 62 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3