STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0993.677.338 840.000đ 55 Đặt mua
2 Gmobile 0598.1998.71 600.000đ 57 Đặt mua
3 Gmobile 0598.1999.05 630.000đ 55 Đặt mua
4 Gmobile 0996.194.179 630.000đ 55 Đặt mua
5 Gmobile 05.993.999.21 770.000đ 56 Đặt mua
6 Gmobile 0995.37.80.89 560.000đ 58 Đặt mua
7 Gmobile 0598.1998.48 600.000đ 61 Đặt mua
8 Gmobile 0598.1999.16 630.000đ 57 Đặt mua
9 Gmobile 0598.1998.20 600.000đ 51 Đặt mua
10 Gmobile 0993.898.006 630.000đ 52 Đặt mua
11 Gmobile 0598.1999.08 630.000đ 58 Đặt mua
12 Gmobile 0995.242.768 700.000đ 52 Đặt mua
13 Gmobile 05.993.999.27 770.000đ 62 Đặt mua
14 Gmobile 0598.1998.30 600.000đ 52 Đặt mua
15 Gmobile 0997.093.393 630.000đ 52 Đặt mua
16 Gmobile 0598.1999.24 630.000đ 56 Đặt mua
17 Gmobile 0993.676.000 980.000đ 40 Đặt mua
18 Gmobile 0993.15.39.68 840.000đ 53 Đặt mua
19 Gmobile 0993.90.10.90 770.000đ 40 Đặt mua
20 Gmobile 0598.1998.61 600.000đ 56 Đặt mua
21 Gmobile 0598.1998.46 600.000đ 59 Đặt mua
22 Gmobile 0598.1999.14 630.000đ 55 Đặt mua
23 Gmobile 0993.884.909 630.000đ 59 Đặt mua
24 Gmobile 0995.24.07.79 910.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3