STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0963.479.145 400.000đ 48 Đặt mua
2 Viettel 0963.530.783 400.000đ 44 Đặt mua
3 Viettel 0376.675.079 299.000đ 50 Đặt mua
4 Viettel 0369.843.279 300.000đ 51 Đặt mua
5 Viettel 0983.867.201 400.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 0974.87.3628 400.000đ 54 Đặt mua
7 Viettel 0979.670.938 400.000đ 58 Đặt mua
8 Viettel 0986.58.4647 400.000đ 57 Đặt mua
9 Viettel 0973.805.371 400.000đ 43 Đặt mua
10 Viettel 0343.945.139 300.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 03350.444.79 300.000đ 39 Đặt mua
12 Viettel 0342.285.586 300.000đ 43 Đặt mua
13 Viettel 0985.700.843 400.000đ 44 Đặt mua
14 Viettel 0976.280.356 400.000đ 46 Đặt mua
15 Viettel 0358.382.279 300.000đ 47 Đặt mua
16 Viettel 0964.163.225 400.000đ 38 Đặt mua
17 Viettel 0343.89.0068 299.000đ 41 Đặt mua
18 Viettel 0344.018.089 300.000đ 37 Đặt mua
19 Viettel 0398.435.123 450.000đ 38 Đặt mua
20 Viettel 0339.705.468 300.000đ 45 Đặt mua
21 Viettel 0395.358.086 300.000đ 47 Đặt mua
22 Viettel 0357.610.969 300.000đ 46 Đặt mua
23 Viettel 034.68.47.123 450.000đ 38 Đặt mua
24 Viettel 0373.515.015 450.000đ 30 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3