STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0344.873.273 550.000đ 41 Đặt mua
2 Viettel 0364.041.941 550.000đ 32 Đặt mua
3 Viettel 0326.9.23468 550.000đ 43 Đặt mua
4 Viettel 0364.558.439 299.000đ 47 Đặt mua
5 Viettel 0326.236.088 299.000đ 38 Đặt mua
6 Viettel 0339.310.031 300.000đ 23 Đặt mua
7 Viettel 0347.929.099 300.000đ 52 Đặt mua
8 Viettel 0326.285.938 300.000đ 46 Đặt mua
9 Viettel 0372.94.94.93 450.000đ 50 Đặt mua
10 Viettel 0328.650.115 300.000đ 31 Đặt mua
11 Viettel 0328.774.939 300.000đ 52 Đặt mua
12 Viettel 0347.329.086 299.000đ 42 Đặt mua
13 Viettel 0335.309.004 300.000đ 27 Đặt mua
14 Viettel 0346.001.268 300.000đ 30 Đặt mua
15 Viettel 0352.74.5479 400.000đ 46 Đặt mua
16 Viettel 0374.585557 299.000đ 49 Đặt mua
17 Viettel 0342.285.586 300.000đ 43 Đặt mua
18 Viettel 0339.05.05.00 800.000đ 25 Đặt mua
19 Viettel 0327.844.768 300.000đ 49 Đặt mua
20 Viettel 0335.750.286 300.000đ 39 Đặt mua
21 Viettel 0354.759.439 300.000đ 49 Đặt mua
22 Viettel 0389.965.865 550.000đ 59 Đặt mua
23 Viettel 0367.43.1123 550.000đ 30 Đặt mua
24 Viettel 0388.170.670 550.000đ 40 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3