Sim Tứ Quý 5 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0326.88.5555 79.000.000đ 47 Đặt mua
2 Viettel 0398.78.5555 48.000.000đ 55 Đặt mua
3 Viettel 0386.51.5555 48.000.000đ 43 Đặt mua
4 Viettel 0359.86.5555 48.000.000đ 51 Đặt mua
5 Viettel 0328.555555 555.000.000đ 43 Đặt mua
6 Viettel 0399.57.5555 60.000.000đ 53 Đặt mua
7 Viettel 0374.16.5555 33.000.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0374.91.5555 30.000.000đ 44 Đặt mua
9 Viettel 0352.17.5555 30.000.000đ 38 Đặt mua
10 Viettel 037.212.5555 35.000.000đ 35 Đặt mua
11 Viettel 0373.00.5555 35.000.000đ 33 Đặt mua
12 Viettel 03629.55555 117.000.000đ 45 Đặt mua
13 Viettel 0329.79.5555 56.500.000đ 50 Đặt mua
14 Viettel 0347.53.5555 26.000.000đ 42 Đặt mua
15 Viettel 0363.21.5555 39.000.000đ 35 Đặt mua
16 Viettel 03362.55555 125.000.000đ 39 Đặt mua
17 Viettel 03998.55555 142.000.000đ 54 Đặt mua
18 Viettel 0348.18.5555 45.000.000đ 44 Đặt mua
19 Viettel 0333.79.5555 81.000.000đ 45 Đặt mua
20 Viettel 03632.55555 117.000.000đ 39 Đặt mua
21 Viettel 0363.91.5555 39.000.000đ 42 Đặt mua
22 Viettel 0378.21.5555 42.000.000đ 41 Đặt mua
23 Viettel 03936.55555 207.350.000đ 46 Đặt mua
24 Viettel 035.294.5555 40.100.000đ 43 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 5 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3