Sim Tự Chọn

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0961.403.790 400.000đ 39 Đặt mua
2 Viettel 09683.09337 550.000đ 48 Đặt mua
3 Viettel 0972.493.600 400.000đ 40 Đặt mua
4 Viettel 0962.820.157 400.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 0985.164.750 400.000đ 45 Đặt mua
6 Viettel 0982.872.981 650.000đ 54 Đặt mua
7 Viettel 0982.610.293 400.000đ 40 Đặt mua
8 Viettel 0332.77.15.77 550.000đ 42 Đặt mua
9 Viettel 0964.589.774 400.000đ 59 Đặt mua
10 Viettel 0988.006.542 400.000đ 42 Đặt mua
11 Viettel 0355.787.727 650.000đ 51 Đặt mua
12 Viettel 0973.805.371 400.000đ 43 Đặt mua
13 Viettel 0972.858.442 550.000đ 49 Đặt mua
14 Viettel 0357.0808.55 450.000đ 41 Đặt mua
15 Viettel 097.2020.541 400.000đ 30 Đặt mua
16 Viettel 0969.973.415 550.000đ 53 Đặt mua
17 Viettel 0984.236.397 400.000đ 51 Đặt mua
18 Viettel 0964.896.014 400.000đ 47 Đặt mua
19 Viettel 0979.648.220 400.000đ 47 Đặt mua
20 Viettel 0973.043.684 400.000đ 44 Đặt mua
21 Viettel 0975.740.807 400.000đ 47 Đặt mua
22 Viettel 0979.1217.01 450.000đ 37 Đặt mua
23 Viettel 0969.398.418 400.000đ 57 Đặt mua
24 Viettel 0973.643.631 400.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tự Chọn : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3