Sim trả sau

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0364.558.439 399.000đ 47 Đặt mua
2 Viettel 0961.403.790 400.000đ 39 Đặt mua
3 Viettel 0328.291.391 800.000đ 38 Đặt mua
4 Viettel 09683.09337 550.000đ 48 Đặt mua
5 Viettel 0983.719.482 550.000đ 51 Đặt mua
6 Viettel 0972.493.600 400.000đ 40 Đặt mua
7 Viettel 0364.041.941 550.000đ 32 Đặt mua
8 Viettel 0962.820.157 400.000đ 40 Đặt mua
9 Viettel 0384.960.639 300.000đ 48 Đặt mua
10 Viettel 0985.164.750 400.000đ 45 Đặt mua
11 Viettel 0865.081.681 750.000đ 43 Đặt mua
12 Viettel 0982.872.981 650.000đ 54 Đặt mua
13 Viettel 0866.506.406 650.000đ 41 Đặt mua
14 Viettel 0326.903.938 300.000đ 43 Đặt mua
15 Viettel 0395.358.086 300.000đ 47 Đặt mua
16 Viettel 0982.610.293 400.000đ 40 Đặt mua
17 Viettel 0398.55.4224 550.000đ 42 Đặt mua
18 Viettel 0327.844.768 300.000đ 49 Đặt mua
19 Viettel 0332.77.15.77 550.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 0964.589.774 400.000đ 59 Đặt mua
21 Viettel 0988.006.542 400.000đ 42 Đặt mua
22 Viettel 0355.787.727 650.000đ 51 Đặt mua
23 Viettel 0973.805.371 400.000đ 43 Đặt mua
24 Viettel 0394.172.072 550.000đ 35 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim trả sau : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3