Sim Taxi 4

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.4796.4796 960.000đ 55 Đặt mua
2 Viettel 09.6696.6696 155.000.000đ 63 Đặt mua
3 Viettel 08.6580.6580 5.000.000đ 46 Đặt mua
4 Viettel 08.6523.6523 5.000.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 08.6592.6592 5.000.000đ 52 Đặt mua
6 Viettel 08.6971.6971 5.000.000đ 54 Đặt mua
7 Viettel 08.6916.6916 8.000.000đ 52 Đặt mua
8 Viettel 08.6651.6651 6.000.000đ 44 Đặt mua
9 Viettel 08.6235.6235 6.000.000đ 40 Đặt mua
10 Viettel 08.6781.6781 5.000.000đ 52 Đặt mua
11 Viettel 03.3789.3789 60.000.000đ 57 Đặt mua
12 Viettel 08.6756.6756 5.000.000đ 56 Đặt mua
13 Viettel 08.6576.6576 5.000.000đ 56 Đặt mua
14 Viettel 03.6926.6926 8.000.000đ 49 Đặt mua
15 Viettel 03.5778.5778 6.000.000đ 57 Đặt mua
16 Viettel 08.6797.6797 8.000.000đ 66 Đặt mua
17 Viettel 08.6218.6218 5.000.000đ 42 Đặt mua
18 Viettel 08.6856.6856 5.000.000đ 58 Đặt mua
19 Viettel 08.6299.6299 20.000.000đ 60 Đặt mua
20 Viettel 08.6212.6212 5.000.000đ 30 Đặt mua
21 Viettel 08.6591.6591 5.000.000đ 50 Đặt mua
22 Viettel 08.6976.6976 5.000.000đ 64 Đặt mua
23 Viettel 08.6653.6653 6.000.000đ 48 Đặt mua
24 Viettel 08.6906.6906 8.000.000đ 50 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Taxi 4 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3