Sim Tam Hoa Giữa Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0338.55.1116 599.000đ 33 Đặt mua
2 Viettel 0333.11.00.20 650.000đ 13 Đặt mua
3 Viettel 0344.417.418 450.000đ 36 Đặt mua
4 Viettel 0964.33.31.76 550.000đ 42 Đặt mua
5 Viettel 0961.666.391 960.000đ 47 Đặt mua
6 Viettel 09646.000.28 450.000đ 35 Đặt mua
7 Viettel 0865.777.981 900.000đ 58 Đặt mua
8 Viettel 0.333.873588 450.000đ 48 Đặt mua
9 Viettel 09790.777.02 449.000đ 48 Đặt mua
10 Viettel 0365.888.773 450.000đ 55 Đặt mua
11 Viettel 0966.777.463 800.000đ 55 Đặt mua
12 Viettel 09669.777.81 800.000đ 60 Đặt mua
13 Viettel 03936.111.01 450.000đ 25 Đặt mua
14 Viettel 09.777.98458 450.000đ 64 Đặt mua
15 Viettel 03.555.43688 960.000đ 47 Đặt mua
16 Viettel 097.111.9101 960.000đ 30 Đặt mua
17 Viettel 034899.222.6 450.000đ 45 Đặt mua
18 Viettel 03557.000.21 960.000đ 23 Đặt mua
19 Viettel 037209.000.9 800.000đ 30 Đặt mua
20 Viettel 098.999.7397 960.000đ 70 Đặt mua
21 Viettel 037.333.4088 450.000đ 39 Đặt mua
22 Viettel 0971.888.460 449.000đ 51 Đặt mua
23 Viettel 09650.999.58 800.000đ 60 Đặt mua
24 Viettel 0983.000.452 800.000đ 31 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa Giữa Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3