Sim Tam Hoa 8 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 038.5558888 288.000.000đ 58 Đặt mua
2 Viettel 0352.188888 179.000.000đ 51 Đặt mua
3 Viettel 0393.507.888 4.500.000đ 51 Đặt mua
4 Viettel 0359.105.888 4.000.000đ 47 Đặt mua
5 Viettel 0392.014.888 4.000.000đ 43 Đặt mua
6 Viettel 0359.079.888 5.500.000đ 57 Đặt mua
7 Viettel 0359.087.888 4.000.000đ 56 Đặt mua
8 Viettel 0359.097.888 4.000.000đ 57 Đặt mua
9 Viettel 0392.027.888 4.000.000đ 47 Đặt mua
10 Viettel 0389.972.888 4.000.000đ 62 Đặt mua
11 Viettel 0389.964.888 4.000.000đ 63 Đặt mua
12 Viettel 0392.057.888 4.000.000đ 50 Đặt mua
13 Viettel 0359.143.888 4.000.000đ 49 Đặt mua
14 Viettel 0392.024.888 4.000.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0372.109.888 4.000.000đ 46 Đặt mua
16 Viettel 0392.037.888 4.000.000đ 48 Đặt mua
17 Viettel 0389.971.888 4.000.000đ 61 Đặt mua
18 Viettel 0359.084.888 4.000.000đ 53 Đặt mua
19 Viettel 0359.127.888 4.000.000đ 51 Đặt mua
20 Viettel 0392.065.888 4.000.000đ 49 Đặt mua
21 Viettel 0359.107.888 4.000.000đ 49 Đặt mua
22 Viettel 0392.040.888 5.500.000đ 42 Đặt mua
23 Viettel 0389.970.888 4.000.000đ 60 Đặt mua
24 Viettel 0389.974.888 4.000.000đ 64 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa 8 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3