Sim Tam Hoa 7 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0329.89.7777 52.000.000đ 59 Đặt mua
2 Viettel 0329.99.7777 128.000.000đ 60 Đặt mua
3 Viettel 0396.88.7777 59.000.000đ 62 Đặt mua
4 Viettel 03820.77777 128.000.000đ 48 Đặt mua
5 Viettel 0397.888.777 55.000.000đ 64 Đặt mua
6 Viettel 0377.92.7777 59.000.000đ 56 Đặt mua
7 Viettel 0395.25.7777 52.000.000đ 52 Đặt mua
8 Viettel 0372.28.7777 42.000.000đ 50 Đặt mua
9 Viettel 0389.33.7777 58.000.000đ 54 Đặt mua
10 Viettel 0393.75.7777 46.000.000đ 55 Đặt mua
11 Viettel 0388.777777 630.000.000đ 61 Đặt mua
12 Viettel 0378.22.7777 44.000.000đ 50 Đặt mua
13 Viettel 0388.35.7777 42.000.000đ 55 Đặt mua
14 Viettel 0385.99.7777 59.000.000đ 62 Đặt mua
15 Viettel 0382.777777 550.000.000đ 55 Đặt mua
16 Viettel 0358.88.7777 128.000.000đ 60 Đặt mua
17 Viettel 0388.12.7777 42.000.000đ 50 Đặt mua
18 Viettel 0359.833.777 3.500.000đ 52 Đặt mua
19 Viettel 0363.448.777 3.000.000đ 49 Đặt mua
20 Viettel 0362.331.777 3.000.000đ 39 Đặt mua
21 Viettel 0365.628.777 2.280.000đ 51 Đặt mua
22 Viettel 0363.228.777 3.800.000đ 45 Đặt mua
23 Viettel 0359.862.777 2.280.000đ 54 Đặt mua
24 Viettel 0365.798.777 2.280.000đ 59 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa 7 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3