Sim Tam Hoa 5 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0328.555555 555.000.000đ 43 Đặt mua
2 Viettel 0359.86.5555 48.000.000đ 51 Đặt mua
3 Viettel 0376.111.555 43.000.000đ 34 Đặt mua
4 Viettel 0399.57.5555 60.000.000đ 53 Đặt mua
5 Viettel 0398.78.5555 48.000.000đ 55 Đặt mua
6 Viettel 0386.51.5555 48.000.000đ 43 Đặt mua
7 Viettel 0352.111.555 48.000.000đ 28 Đặt mua
8 Viettel 0326.88.5555 79.000.000đ 47 Đặt mua
9 Viettel 0366.249.555 2.200.000đ 45 Đặt mua
10 Viettel 0369.926.555 2.500.000đ 50 Đặt mua
11 Viettel 0366.738.555 2.500.000đ 48 Đặt mua
12 Viettel 0374.91.5555 30.000.000đ 44 Đặt mua
13 Viettel 0366.172.555 2.200.000đ 40 Đặt mua
14 Viettel 0366.871.555 2.200.000đ 46 Đặt mua
15 Viettel 0366.754.555 2.200.000đ 46 Đặt mua
16 Viettel 0366.740.555 2.200.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0367.454.555 3.000.000đ 44 Đặt mua
18 Viettel 0368.837.555 2.200.000đ 50 Đặt mua
19 Viettel 0366.704.555 2.200.000đ 41 Đặt mua
20 Viettel 0366.910.555 2.200.000đ 40 Đặt mua
21 Viettel 0373.00.5555 35.000.000đ 33 Đặt mua
22 Viettel 0366.719.555 2.200.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 0365.404.555 3.000.000đ 37 Đặt mua
24 Viettel 0366.924.555 2.200.000đ 45 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa 5 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3