Sim Tam Hoa 2 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0867.989.222 4.390.000đ 53 Đặt mua
2 Viettel 0865.554.222 4.390.000đ 39 Đặt mua
3 Viettel 0862.224.222 10.700.000đ 30 Đặt mua
4 Viettel 0862.388.222 8.850.000đ 41 Đặt mua
5 Viettel 0867.679.222 4.390.000đ 49 Đặt mua
6 Viettel 0867.771.222 4.390.000đ 42 Đặt mua
7 Viettel 0867.988.222 4.390.000đ 52 Đặt mua
8 Viettel 0867.559.222 2.700.000đ 46 Đặt mua
9 Viettel 0862.478.222 1.850.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 0862.368.222 8.850.000đ 39 Đặt mua
11 Viettel 0867.779.222 7.200.000đ 50 Đặt mua
12 Viettel 0865.799.222 4.390.000đ 50 Đặt mua
13 Viettel 0862.586.222 4.390.000đ 41 Đặt mua
14 Viettel 0865.679.222 4.390.000đ 47 Đặt mua
15 Vinaphone 0814.885.222 1.680.000đ 40 Đặt mua
16 Vinaphone 0827.41.2222 22.000.000đ 30 Đặt mua
17 Vinaphone 0859.37.2222 22.000.000đ 40 Đặt mua
18 Vinaphone 0814.883.222 1.680.000đ 38 Đặt mua
19 Vinaphone 0859.427.222 980.000đ 41 Đặt mua
20 Vinaphone 0823.655.222 2.500.000đ 35 Đặt mua
21 Vinaphone 0814.884.222 1.680.000đ 39 Đặt mua
22 Vinaphone 0827.079.222 1.330.000đ 39 Đặt mua
23 Vinaphone 0832.419.222 980.000đ 33 Đặt mua
24 Vinaphone 0827.411.222 1.330.000đ 29 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa 2 Đầu Số 08 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3