Sim Năm Sinh 2001

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.1001 1.300.000đ 24 Đặt mua
2 Mobifone 0784.11.1001 800.000đ 23 Đặt mua
3 Viettel 0974.29.03.01 449.000đ 35 Đặt mua
4 Viettel 0973.10.05.01 450.000đ 26 Đặt mua
5 Viettel 0975.19.05.01 449.000đ 37 Đặt mua
6 Viettel 0979.20.04.01 450.000đ 32 Đặt mua
7 Viettel 0984.25.04.01 450.000đ 33 Đặt mua
8 Viettel 0334.24.05.01 450.000đ 22 Đặt mua
9 Viettel 0373.13.06.01 450.000đ 24 Đặt mua
10 Viettel 0984.10.08.01 449.000đ 31 Đặt mua
11 Viettel 0397.10.03.01 960.000đ 24 Đặt mua
12 Viettel 0327.01.04.01 450.000đ 18 Đặt mua
13 Viettel 0988.04.12.01 449.000đ 33 Đặt mua
14 Viettel 0333.30.02.01 800.000đ 15 Đặt mua
15 Viettel 0966.22.10.01 800.000đ 27 Đặt mua
16 Viettel 0967.30.12.01 450.000đ 29 Đặt mua
17 Viettel 0362.15.07.01 450.000đ 25 Đặt mua
18 Viettel 0985.18.03.01 449.000đ 35 Đặt mua
19 Viettel 0979.14.08.01 449.000đ 39 Đặt mua
20 Viettel 0964.10.08.01 449.000đ 29 Đặt mua
21 Viettel 0978.12.08.01 450.000đ 36 Đặt mua
22 Viettel 0389.03.03.01 450.000đ 27 Đặt mua
23 Viettel 0355.13.03.01 450.000đ 21 Đặt mua
24 Viettel 0334.12.12.01 800.000đ 17 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2001 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3