Sim Năm Sinh 1979

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0354.04.05.79 960.000đ 37 Đặt mua
2 Viettel 0375.18.09.79 960.000đ 49 Đặt mua
3 Viettel 0867.06.01.79 960.000đ 44 Đặt mua
4 Viettel 0339.21.06.79 960.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 0332.28.08.79 960.000đ 42 Đặt mua
6 Viettel 0358.30.08.79 960.000đ 43 Đặt mua
7 Viettel 0365.25.03.79 960.000đ 40 Đặt mua
8 Viettel 0342.11.07.79 960.000đ 34 Đặt mua
9 Viettel 0345.03.09.79 960.000đ 40 Đặt mua
10 Viettel 0358.19.08.79 960.000đ 50 Đặt mua
11 Viettel 0368.26.07.79 960.000đ 48 Đặt mua
12 Viettel 0358.15.09.79 960.000đ 47 Đặt mua
13 Viettel 0368.03.08.79 960.000đ 44 Đặt mua
14 Viettel 0359.30.03.79 960.000đ 39 Đặt mua
15 Viettel 0867.05.07.79 960.000đ 49 Đặt mua
16 Viettel 0386.25.02.79 960.000đ 42 Đặt mua
17 Viettel 0971.26.04.79 960.000đ 45 Đặt mua
18 Viettel 0365.26.11.79 960.000đ 40 Đặt mua
19 Viettel 0353.23.03.79 960.000đ 35 Đặt mua
20 Viettel 0866.03.06.79 960.000đ 45 Đặt mua
21 Viettel 0389.03.07.79 960.000đ 46 Đặt mua
22 Viettel 0865.25.05.79 960.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 0364.10.07.79 960.000đ 37 Đặt mua
24 Viettel 0332.29.07.79 960.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1979 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3