Sim Đầu Số 0972

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0972.77.88.77 48.000.000đ 62 Đặt mua
2 Viettel 097.2020.541 400.000đ 30 Đặt mua
3 Viettel 0972.544.810 400.000đ 40 Đặt mua
4 Viettel 0972.493.600 400.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 0972.858.442 550.000đ 49 Đặt mua
6 Viettel 0972.144.350 650.000đ 35 Đặt mua
7 Viettel 0972.180.527 550.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 097250.444.8 960.000đ 43 Đặt mua
9 Viettel 097267.999.3 960.000đ 61 Đặt mua
10 Viettel 0972.06.0770 450.000đ 38 Đặt mua
11 Viettel 0972.04.5335 960.000đ 38 Đặt mua
12 Viettel 0972.232.720 449.000đ 34 Đặt mua
13 Viettel 0972.711.486 960.000đ 45 Đặt mua
14 Viettel 0972.875.466 700.000đ 54 Đặt mua
15 Viettel 09721.777.65 445.000đ 51 Đặt mua
16 Viettel 0972.816.101 445.000đ 35 Đặt mua
17 Viettel 0972.30.04.09 960.000đ 34 Đặt mua
18 Viettel 097245.333.2 449.000đ 38 Đặt mua
19 Viettel 0972.965.499 960.000đ 60 Đặt mua
20 Viettel 0972.608.939 960.000đ 53 Đặt mua
21 Viettel 0972.680.969 960.000đ 56 Đặt mua
22 Viettel 0972.374.818 960.000đ 49 Đặt mua
23 Viettel 0972.521.278 960.000đ 43 Đặt mua
24 Viettel 0972.582.439 960.000đ 49 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0972 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3