Sim Đầu Số 0965

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0965.154.745 400.000đ 46 Đặt mua
2 Viettel 0965.845.906 550.000đ 52 Đặt mua
3 Viettel 0965.248.317 550.000đ 45 Đặt mua
4 Viettel 0965.391.327 550.000đ 45 Đặt mua
5 Viettel 0965.289.703 550.000đ 49 Đặt mua
6 Viettel 0965.686.764 960.000đ 57 Đặt mua
7 Viettel 0965.646.543 960.000đ 48 Đặt mua
8 Viettel 0965.199.066 960.000đ 51 Đặt mua
9 Viettel 0965.21.2772 960.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 0965.934.519 960.000đ 51 Đặt mua
11 Viettel 0965.342.842 960.000đ 43 Đặt mua
12 Viettel 0965.02.04.14 960.000đ 31 Đặt mua
13 Viettel 0965.485.489 960.000đ 58 Đặt mua
14 Viettel 0965.831.039 960.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0965.768.895 960.000đ 63 Đặt mua
16 Viettel 0965.516.562 960.000đ 45 Đặt mua
17 Viettel 0965.687.785 960.000đ 61 Đặt mua
18 Viettel 09656.777.51 960.000đ 53 Đặt mua
19 Viettel 0965.396.995 960.000đ 61 Đặt mua
20 Viettel 0965.27.08.21 960.000đ 40 Đặt mua
21 Viettel 096515.777.2 960.000đ 49 Đặt mua
22 Viettel 0965.251.797 960.000đ 51 Đặt mua
23 Viettel 0965.968.793 960.000đ 62 Đặt mua
24 Viettel 0965.961.231 960.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0965 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3