Sim Đầu Số 0348

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0348.462.799 960.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0348.30.09.02 960.000đ 29 Đặt mua
3 Viettel 03481.333.19 450.000đ 35 Đặt mua
4 Viettel 0348.019.079 960.000đ 41 Đặt mua
5 Viettel 0348.035.989 450.000đ 49 Đặt mua
6 Viettel 0348.24.07.85 450.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0348.263.588 450.000đ 47 Đặt mua
8 Viettel 0348.555.799 450.000đ 55 Đặt mua
9 Viettel 0348.086.939 450.000đ 50 Đặt mua
10 Viettel 0348.110.868 450.000đ 39 Đặt mua
11 Viettel 0348.750.456 800.000đ 42 Đặt mua
12 Viettel 0348.318.939 450.000đ 48 Đặt mua
13 Viettel 0348.796.986 960.000đ 60 Đặt mua
14 Viettel 0348.142.388 450.000đ 41 Đặt mua
15 Viettel 0348.375.166 450.000đ 43 Đặt mua
16 Viettel 0348.012.373 960.000đ 31 Đặt mua
17 Viettel 0348.379.688 450.000đ 56 Đặt mua
18 Viettel 0348.742.686 450.000đ 48 Đặt mua
19 Viettel 03480.888.03 450.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 034884.666.9 450.000đ 54 Đặt mua
21 Viettel 0348.861.639 449.000đ 48 Đặt mua
22 Viettel 0348.016.986 960.000đ 45 Đặt mua
23 Viettel 0348.565.239 450.000đ 45 Đặt mua
24 Viettel 0348.396.866 800.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0348 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3