Sim Đầu Số 0329

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0329.613.288 300.000đ 42 Đặt mua
2 Viettel 0329.635.688 960.000đ 50 Đặt mua
3 Viettel 0329.042.456 960.000đ 35 Đặt mua
4 Viettel 0329.553.679 960.000đ 49 Đặt mua
5 Viettel 0329.210.668 960.000đ 37 Đặt mua
6 Viettel 0329.329.088 960.000đ 44 Đặt mua
7 Viettel 0329.973.688 960.000đ 55 Đặt mua
8 Viettel 0329.74.2015 960.000đ 33 Đặt mua
9 Viettel 0329.222.388 960.000đ 39 Đặt mua
10 Viettel 0329.64.1981 960.000đ 43 Đặt mua
11 Viettel 032918.999.3 960.000đ 53 Đặt mua
12 Viettel 0329.25.09.05 960.000đ 35 Đặt mua
13 Viettel 0329.94.2021 960.000đ 32 Đặt mua
14 Viettel 0329.78.2022 960.000đ 35 Đặt mua
15 Viettel 0329.135.339 960.000đ 38 Đặt mua
16 Viettel 0329.17.1981 960.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0329.633.779 960.000đ 49 Đặt mua
18 Viettel 0329.791.686 960.000đ 51 Đặt mua
19 Viettel 0329.205.779 960.000đ 44 Đặt mua
20 Viettel 0329.918.988 960.000đ 57 Đặt mua
21 Viettel 0329.959.575 960.000đ 54 Đặt mua
22 Viettel 0329.84.1980 960.000đ 44 Đặt mua
23 Viettel 0329.919.766 960.000đ 52 Đặt mua
24 Viettel 0329.74.1981 960.000đ 44 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0329 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3