Sim Đầu Số 0328

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0328.650.115 300.000đ 31 Đặt mua
2 Viettel 0328.510.410 550.000đ 24 Đặt mua
3 Viettel 0328.291.391 800.000đ 38 Đặt mua
4 Viettel 0328.672.886 960.000đ 50 Đặt mua
5 Viettel 0328.153.588 960.000đ 43 Đặt mua
6 Viettel 0328.75.1980 960.000đ 43 Đặt mua
7 Viettel 0328.731.886 960.000đ 46 Đặt mua
8 Viettel 0328.138.299 960.000đ 45 Đặt mua
9 Viettel 0328.435.688 960.000đ 47 Đặt mua
10 Viettel 0328.15.05.89 960.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0328.596.339 960.000đ 48 Đặt mua
12 Viettel 0328.048.088 960.000đ 41 Đặt mua
13 Viettel 0328.858.116 960.000đ 42 Đặt mua
14 Viettel 0328.471.379 960.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0328.990.968 960.000đ 54 Đặt mua
16 Viettel 0328.976.279 960.000đ 53 Đặt mua
17 Viettel 0328.96.2011 960.000đ 32 Đặt mua
18 Viettel 0328.306.689 960.000đ 45 Đặt mua
19 Viettel 0328.49.2015 960.000đ 34 Đặt mua
20 Viettel 0328.118.179 960.000đ 40 Đặt mua
21 Viettel 0328.11.3553 960.000đ 31 Đặt mua
22 Viettel 0328.11.05.93 960.000đ 32 Đặt mua
23 Viettel 0328.298.779 960.000đ 55 Đặt mua
24 Viettel 0328.36.1975 960.000đ 44 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0328 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3