Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0869.23.4953 950.000đ 49 Đặt mua
2 Viettel 0968.20.2204 950.000đ 33 Đặt mua
3 Viettel 0967.60.4404 950.000đ 40 Đặt mua
4 Viettel 0378.94.1102 950.000đ 35 Đặt mua
5 Viettel 0352.47.1102 950.000đ 25 Đặt mua
6 Vinaphone 0916.97.1102 5.000.000đ 36 Đặt mua
7 Viettel 0963.64.4953 1.950.000đ 49 Đặt mua
8 Vinaphone 0947.45.4404 1.810.000đ 41 Đặt mua
9 Vinaphone 0918.95.1102 6.000.000đ 36 Đặt mua
10 Viettel 0865.23.4953 2.090.000đ 45 Đặt mua
11 Viettel 0965.76.4953 3.500.000đ 54 Đặt mua
12 Viettel 0866.15.4953 1.190.000đ 47 Đặt mua
13 Viettel 0964.89.4404 2.130.000đ 48 Đặt mua
14 Viettel 0966.02.4953 2.090.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0962.39.2204 1.600.000đ 37 Đặt mua
16 Viettel 0359.00.1618 1.230.000đ 33 Đặt mua
17 Vinaphone 0916.59.1102 6.000.000đ 34 Đặt mua
18 Mobifone 0937.76.4404 770.000đ 44 Đặt mua
19 Mobifone 0937.27.4404 880.000đ 40 Đặt mua
20 Mobifone 0931.28.49.53 1.210.000đ 44 Đặt mua
21 Mobifone 0908.21.4404 1.330.000đ 32 Đặt mua
22 Mobifone 0937.68.4404 1.640.000đ 45 Đặt mua
23 Mobifone 0799.78.1102 1.860.000đ 44 Đặt mua
24 Mobifone 0937.26.4404 1.020.000đ 39 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3